Om Alla Konkurser

Clasudden Media AB / Allakonkurser.se har under 30 års tid levererat värdefull information till tiotusentals framsynta abonnenter i såväl Sverige som i utlandet.

I början distribuerades informationen endast via fax och post. Tidigt insåg vi också Internets betydelse som kommunikationskanal och vi kan nu erbjuda våra abonnenter mycket snabbare information samtidigt som sökmöjligheterna förbättrats och förfinats.

Företaget, som ligger i Junsele i Ångermanland, är privatägt och har 7 glada medarbetare.

 

 

Våra tjänster

Om Alla Konkurser

Hjälp

Kundtjänst