Markprojektering Sverige AB 556842-0698

Finns ej i lagret

försattes i konkurs vid Attunda tingsrätt 2019-12-10. Edgångssammanträde hålls 2020-01-23 i tingshuset, Tingsvägen 11, Sollentuna på klockslag som anges nedan. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet.
Markprojektering Sverige AB i likvidation, 556842-0698, c/o Advokat Rolf Åbjörnsson, Skeppsbron 26, 2tr, 111 30 Stockholm, kl 10.20. Förvaltare är Niklas Körling, Box 7543, 103 93 Stockholm.

Bolaget skall projektera tomter, mark och fastigheter och därmed förenlig verksamhet. Mark-och fastighetsprojektering. Fastighetsrelaterade stödtjänster, såsom fastighetsskötsel och därmed förenlig verksamhet
Våra tjänster

Om Alla Konkurser

Hjälp

Kundtjänst