Brages AB i likvidation, 556629-5696

Finns ej i lagret

c/o Advokatfirman Fredborg AB, Sigurdsgatan 6, 721 30 Västerås, har 2018-02-15 försatts i konkurs vid Västmanlands tingsrätt.

Edgångssammanträde hålls 2018-04-11 kl 09.45, i tingsrättens lokaler, Sigurdsgatan 22, Västerås.

Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokat Gustaf Pontén, tel 016-134020, Rademachergatan 17, 4 tr, 632 20 Eskilstuna.


Bolaget skall bedriva restaurangverksamhet samt därmed förenlig verksamhet
Våra tjänster

Om Alla Konkurser

Hjälp

Kundtjänst