Östras Stålprodukter AB

Finns ej i lagret

försattes i konkurs den 5 april 2018. Verksamheten består av mekanisk verkstad med inriktning på bearbetning av plåtkomponenter inom laserskärning mm och bedrivs från egen fastighet med adress Vintervägen 3, Osby. Verksamheten har sysselsatt ca 12 personer. Konkursboet fortsätter driften under försäljningsförfarandet. 
Med anledning av konkursen utbjudes rörelsen till försäljning. Egendomen består av följande.

1.Fastigheten Osby Solsidan 2
2.Maskiner och inventarier
3.Fordon
4.Material/varulager
5.Pågående arbeten

Titta gärna in på konkursgäldenärens hemsida www.stalprodukter.nu för mer information om verk­samheten. Visning efter överenskommelse med konkursförvaltaren. 
Skriftliga anbud på hela eller delar av egendomen enligt ovan skall vara undertecknad konkursförvaltare tillhanda senast onsdagen den 25 april 2018. Fri prövningsrätt förbehålls, liksom rätt att sälja hela eller delar av verksamheten under tiden anbudsförfarandet pågår.

Konkursförvaltare 
jur.kand. Kenneth Strömbeck 
Advokatbyrå Ackordcentralen
Ö Storgatan 44
291 31 Kristianstad
Tel: 044-10 25 00 
Epost: kenneth.strombeck@ackordscentralen.se

Alla Konkurser reserverar sig för eventuella ändringar, 
brister eller andra felaktigheter i annonser och bifogade underlag.
Kontakta alltid konkursförvaltaren eller annan företrädare för den egendom 
som bjuds ut till försäljning innan ev. anbud lämnas.

Bolaget skall bedriva tillverkning inom mekanisk industri samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

 

 
Våra tjänster

Om Alla Konkurser

Hjälp

Kundtjänst