NIKLAS OSKAR GUNNAR ANDERSSON ENTREPRENAD AB NIKLAS OSKAR GUNNAR ANDERSSON ENTREPRENAD AB

NIKLAS OSKAR GUNNAR ANDERSSON ENTREPRENAD AB

Finns ej i lagret

org.nr 556900-8484 (”Bolaget”) försattes i konkurs den 6 oktober 2020 vid Södertörns tingsrätt.

Konkursförvaltare är advokat Nils Åberg, Advokatfirman Carler.

Bolaget har bedrivit verksamhet inom byggnadsentreprenad, främst helrenoveringar av bostadslägenheter.

Verksamheten sysselsatte vid konkursutbrottet ca 100 anställda.

Konkursboet bjuder ut Bolagets inventarier till försäljning, se bilaga. Försäljning avser all egendom. Bud på enstaka eller delar av inventarierna kommer således inte att beaktas.

Den som önskar lämna bud på samtliga inventarier anmodas att inkomma med ett skriftligt indikativt bud senast tisdagen den 2 mars 2021 kl. 12:00 per e-post till:
gustav.kling@carler.se alternativt brevledes till adressen NIKLAS OSKAR GUNNAR ANDERSSON ENTREPRENAD ABs konkursbo, c/o Advokatfirman Carler, Box 7557, 103 93 Stockholm.

Fri prövningsrätt förbehålles liksom rätten att sälja inventarierna innan anbudstiden gått ut eller efter en eller flera förlängningar av anbudstiden.

Vid frågor, kontakta advokat Gustav Kling per e-post: gustav.kling@carler.se eller telefonledes: 073-280 43 

För komplett information se bilagda anbudsunderlag.

Konkursförvaltare
Advokat Nils Åberg
Advokatfirman Carler
Box 7557
103 93 Stockholm

  

 

allakonkurser.se reserverar sig för eventuella ändringar, brister eller andra felaktigheter i annonser och bifogade underlag.Kontakta alltid konkursförvaltaren eller annan företrädare för den egendom som bjuds ut till försäljning innan ev. anbud lämnas.

 Våra tjänster

Om Alla Konkurser

Hjälp

Kundtjänst