Magnus Mink & Svets AB

Finns ej i lagret

Magnus Mink & Svets AB har 2020-10-09 försatts i konkurs och advokaten Erik M Gabrielsson har samtidigt förordnats till konkursförvaltare. Bolaget har bedrivit tudelad rörelse avseende dels minknäring, dels caféverksamhet under den välkända "Glass & Sillabåten" i Sölvesborg.

Minkrörelsen omfattar byggnader på ofri grund avseende minkburar och tillhörande verktyg för pälsning samt foderautomat. Till rörelsen hör också diverse fordon så som traktor av märket Valmet, släpvagn samt ytterligare handverktyg.

Caférörelsen består av Glass & Sillabåten som är fullt inredd med kök, glassmaskin, kylbänk, fritös, kyldisk samt ytterligare inventarier hänförliga till en caférörelse. Till rörelsen har även hört en mat/försäljningsvagn.

Anbud infordras i detta skede på båda rörelserna som helhet, bud på enskilda inventarier kommer inte att beaktas i ett första skede.

Information kring visning erhålls efter hänvändelse till advokatbyrån. Kontaktperson avseende visning och försäljning är jur kand Samuel Häggbring som nås på mejl sh@mazeadvokater.se.

Skriftliga anbud skall vara advokatbyrån tillhanda senast 2020-12-07. Fri prövningsrätt liksom rätten att försälja egendomen under hand före anbudstidens utgång förbehålles konkursboet.

Konkursförvaltare
Advokat Erik M Gabrielsson
MAZE Advokater

allakonkurser.se reserverar sig för eventuella ändringar, brister eller andra felaktigheter i annonser och bifogade underlag.Kontakta alltid konkursförvaltaren eller annan företrädare för den egendom som bjuds ut till försäljning innan ev. anbud lämnas.

 Våra tjänster

Om Alla Konkurser

Hjälp

Kundtjänst