Tegnérs Matsalar i Lund AB Tegnérs Matsalar i Lund AB Tegnérs Matsalar i Lund AB

Tegnérs Matsalar i Lund AB

Finns ej i lagret

Tegnérs Matsalar i Lund AB, 559012-3963, (nedan ”Bolaget”) försattes i konkurs vid
Lunds tingsrätt den 10 juni 2021.
Bolaget har under varumärket ”Tegnérs Matsalar” bedrivit restaurang-, bar-, festvåningsoch cateringsverksamhet i AF-Borgen, Lund. Bolaget har även under namnet ”T-Bar” bedrivit nattklubb under helgerna. 
Mer information om rörelsen kan hittas på www.tegners.se.

Tillgångarna består huvudsakligen av:
- Inventarier och maskiner, Bilaga 2,
- Lager av alkoholhaltiga drycker, Bilaga 3, Notera att erforderliga tillstånd krävs för att lägga bud i denna del.
- Lager av matvaror m.m., Bilaga 4.
- Eventuella rättigheter såsom upphovsrättigheter, icke registrerade men inarbetade varumärkesrättigheter samt rätt till kund- och leverantörsuppgifter, allt i den mån detta tillhört verksamheten.

Bolagets rörelse innefattande dess tillgångar enligt detta underlag bjuds härmed ut till försäljning. Buden på tillgångarna bör vara så preciserade som möjligt.
 

Försäljning kan, efter en bedömning av de inkomna buden, komma att ske av hela rörelsen eller delar av rörelsen.

Skriftligt anbud ska vara konkursförvaltningen tillhanda senast den 6 juli 2021 via epost till hkj@tragardh.se eller via vanlig post på adress Trägårdh Advokatbyrå AB, Box 1246, 221 05 Lund.

Egendomen finns tillgänglig för visning, varvid egendomens omfattning och skick kan bedömas. Anmälan för visning krävs. Kontakta advokaten Henrik Kuusk-Jonsson på mailadress enligt nedan om visning önskas.

Konkursförvaltningen förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna anbud liksom rätten att sälja egendom innan anbudsfristen löpt ut.

Då säljaren är ett konkursbo med begränsade kunskaper om bolagets tillgångar och dess omfattning och skick, ankommer det på en köpare att särskilt kontrollera ovan förekommande uppgifters riktighet. Konkursboet tar således inget ansvar för uppgifternas riktighet och uppgifterna kan inte heller grunda någon skadeståndsskyldighet, rätt till prisavdrag eller liknande för en köpare i förhållande till konkursboet.

Se bilagt anbudsunderlag för mer information och fullständiga villkor.

Trägårdh advokatbyrå
Advokat Ola Sellert
Box 345
201 23 Malmö
040-665 56 00
ola.sellert@tragardh.se
Advokat Henrik Kuusk-Jonsson
adress som ovan
hkj@tragardh.se

allakonkurser.se reserverar sig för eventuella ändringar, brister eller andra felaktigheter i annonser och bifogade underlag.Kontakta alltid konkursförvaltaren eller annan företrädare för den egendom som bjuds ut till försäljning innan ev. anbud lämnas.

 Våra tjänster

Om Alla Konkurser

Hjälp

Kundtjänst