Stenshammer Entreprenad AB Stenshammer Entreprenad AB

Stenshammer Entreprenad AB

Finns ej i lagret

 

Stenshammer Entreprenad AB försattes i konkurs vid Lunds tingsrätt den 6 september 2021. Bolaget har bedrivit entreprenadverksamhet från hyrda lokaler i Staffanstorp.

Konkursförvaltaren upprätthåller driften och utbjuder maskiner, inventarier och fordon till försäljning.

Anbud på hela eller delar av egendomen enligt ovan ska vara konkursförvaltaren Peter Öfverman tillhanda senast den 27 september 2021 under nedanstående adress eller på e-post acmalmo@ackordscentralen.se. Fri prövningsrätt förbehålls, liksom rätt att sälja hela eller delar av egendomen under tid anbudsförfarandet pågår.

Se anbudsunderlag i bilaga nedan. För ytterligare information angående försäljningen, visning m.m. kontakta Jörgen Andersson vid Ackordscentralen Syd, 010 – 151 60 56, jorgen.andersson@ackordscentralen.se.

Konkursförvaltare Peter Öfverman
Ackordscentralen Syd
Nordenskiöldsgatan 24  SE 211 19 Malmö
Telefon +46 10 151 60 50
acmalmo@ackordscentralen.se

 

allakonkurser.se reserverar sig för eventuella ändringar, brister eller andra felaktigheter i annonser och bifogade underlag.Kontakta alltid konkursförvaltaren eller annan företrädare för den egendom som bjuds ut till försäljning innan ev. anbud lämnas.

 Läs även denna annons
Våra tjänster

Om Alla Konkurser

Hjälp

Kundtjänst