Marvel Real Estate AB

Finns ej i lagret

Marvel Real Estate AB har försatts i konkurs och tingsrätten har samtidigt förordnat advokaten Erik M Gabrielsson till konkursförvaltare.

Konkursboets fastighet utbjuds på detta sätt till försäljning genom anbud.

Fastigheten med beteckningen Sävsjö Rörvik 1:187 omfattar 16114 kvm och är bebyggd med ca 5500 kvm uthyrningsbar yta.

Byggnaderna är fördelad med ca 350 kvm kontor och ca 5100 kvm tillverkning samt lager.

Anbud skall vara advokatbyrån tillhanda senast 2021-09-17 kl.12.00. Fri prövningsrätt liksom rätten att försälja fastigheten under hand före anbudstidens utgång förbehålles konkursboet.

Tider för visningen erhålls efter hänvändelse till handläggande jurist Samuel Häggbring "sh@mazeadvokater.se"

Advokat Erik M Gabrielsson
Maze Advokater

allakonkurser.se reserverar sig för eventuella ändringar, brister eller andra felaktigheter i annonser och bifogade underlag.Kontakta alltid konkursförvaltaren eller annan företrädare för den egendom som bjuds ut till försäljning innan ev. anbud lämnas.

 Läs även denna annons
Våra tjänster

Om Alla Konkurser

Hjälp

Kundtjänst