Bilverkstad i Hudiksvall, AB Bilteknik

Finns ej i lagret

AB Bilteknik i Hudiksvall (nedan kallat ”Bolaget”) försattes i konkurs den 8 juli 2021.  

Bolaget har bedrivit en bilverkstad i Hudiksvall, undervarumärket Mekonomen. Verksamheten har bedrivits i hyrda lokaler på adressen Gammelbansvägen 1 i Hudiksvall.

Konkursboet inbjuder härmed till anbudsförfarande avseende Bolaget rörelse i sin helhet, exklusive fordringar och likvida medel. Bud avseende hela rörelsen kommer initialt att prioriteras framför bud på enskilda inventarier.  

Informationsmaterialet kommer att uppdateras i takt med att konkursutredningen fortskrider. Sådana uppdateringar kan laddas ner via hemsidan www.abersten.com, eller beställas via advokatbyrån.

Verksamhetenstillgångar består huvudsakligen av följande  

Maskiner och inventarier (modern IT- och verkstadsutrustning, flera billyftar,  m.m.).
Mindre lager av reservdelar och förbrukningsmaterial
Immateriella tillgångar
Konkursförvaltningen saknar för närvarade fullständiga tillgångsförteckningar. Seriösa intressenter uppmanas att boka en tid för visning och egen inventering av tillsångsmassan.

Utöver eventuella kontrakt som en förvärvare väljer att överta, kommer inte några skulder att föras över på en förvärvare av Bolagets verksamhet.

Hyresvärd och huvudsaklig leverantör är Mekonomen Detaljist AB. Förutsättningarna för ett eventuellt övertagande av hyreskontraktet och därmed sammanhängande frågor diskuteras lämpligen direkt med MekonomenDetaljist AB. Konkursförvaltningen kan förmedla kontaktuppgifter till seriösa intressenter. 

En verksamhetsöverlåtelse inom ramen för konkurs innebär inte att Bolagets personal går över med automatik till köparen.

Visning av egendomen äger rum efter överenskommelse i varje enskilt fall. Vänligen anmäl intresse till konkursförvaltningen via nedanstående kontaktuppgifter.  

Indikativa anbud eller intresseanmälningar emotses snarast möjligt till advokatfirman på nedanstående e-mailadress.

Inkomna anbud eller intresseanmälningar prövas löpande, i samråd med berörda fordringsägare och MekonomenDetaljist AB.

Konkursboet förbehåller sig fri prövningsrätt samt rätt att när som helst slutföra förhandlingarna med en intressent utan föregående meddelande till övriga intressenter.

Konkursboet kan även komma att besluta om andra avvecklingssätt, såsom auktionsförsäljning.

Det ligger således i samtliga budgivares intresse att inkomma med, i första hand, ett indikativt bud eller, i andra hand, en intresseanmälan snarast möjligt.

Konkursboets ansvar regleras uteslutande i den slutliga avtalsdokumentationen.

För ytterligare information kontaktas Advokatfirman Abersten via nedanstående kontaktuppgifter.  

 
Konkursförvaltare
Advokat Björn Myhrberg
E-mail: bjorn.myhrberg@abersten.com
ADVOKATFIRMAN ABERSTEN
Sjötullsgatan 16
824 55 Hudiksvall
Tel. 0650-310 63

allakonkurser.se reserverar sig för eventuella ändringar, brister eller andra felaktigheter i annonser och bifogade underlag.Kontakta alltid konkursförvaltaren eller annan företrädare för den egendom som bjuds ut till försäljning innan ev. anbud lämnas.

 
Läs även denna annons
Våra tjänster

Om Alla Konkurser

Hjälp

Kundtjänst