Arne Nordström´s Mekaniska Aktiebolag Arne Nordström´s Mekaniska Aktiebolag Arne Nordström´s Mekaniska Aktiebolag

Arne Nordström´s Mekaniska Aktiebolag

Finns ej i lagret

 

Arne Nordström´s Mekaniska Aktiebolag försattes i konkurs vid Nyköpings tingsrätt den 11 november 2021 varvid advokaten Ulf Norin förordnades som konkursförvaltare för bolaget.

Konkursbolaget har bedrivit sin verksamhet sedan 1995. 

Verksamheten består av skärande bearbetning, svetsning, smide och industriservice med särskild inriktning på legoarbeten, maskinreparationer och monteringsarbeten. Bolaget hyr verksamhetslokaler i Arnö Industriområde.

Mer information om bolagets verksamhet och maskinpark finns på bolagets hemsida, www.nordstromsmek.com

Hela den av den Arne Nordström's Mekaniska Aktiebolag bedrivna rörelsen i form av inventarier, maskiner samt kund- och leverantörsregister överlåtes till högstbjudande av konkursboet. En köpare av rörelsen har även möjlighet att
förvärva verksamhetslokalerna.

Verksamhetslokalerna ägs av ett systerbolag till Arne Nordström's Mekaniska Aktiebolag. 

Anbud på den av Arne Nordström's Mekaniska Aktiebolag bedrivna rörelsen emotses skriftligen till ulf.norin@heilborns.se senast den 25 november 2021. Fri prövningsrätt förbehålles. Rörelsen kan således komma att överlåtas innan anbudstidens utgång om det bedöms som fördelaktigt. Intressenter bör således
komma in med sina anbud snarats möjligt.

Vid eventuella frågor eller önskemål om visning av rörelsen kontakta konkursförvaltaren Ulf Norin på telefon 0155-45 56 17 eller e-post ulf.norin@heilborns.se

Heilborns Advokatbyrå
Box 353, 611 27 Nyköping
Telefon 0155-28 30 60 Telefax 0155-28 96 15

 

allakonkurser.se reserverar sig för eventuella ändringar, brister eller andra felaktigheter i annonser och bifogade underlag.Kontakta alltid konkursförvaltaren eller annan företrädare för den egendom som bjuds ut till försäljning innan ev. anbud lämnas.

 Läs även denna annons
Våra tjänster

Om Alla Konkurser

Hjälp

Kundtjänst