Akram Kläder AB, 559022-9935

Finns ej i lagret

Gröna gatan 13 D, 342 36 Alvesta, har 2016-04-27 försatts i konkurs vid Växjö tingsrätt.

Edgångssammanträde hålls 2016-06-09 klockan 09.00 i tingsrättens lokaler, Kungsgatan 8, Växjö.

Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är Advokat Tuomas Heinonen, Advokatfirman Glimstedt Växjö AB, Box 124, 351 04 Växjö, 0470-70 02 70.

Tillsynsmyndighet är Kronofogdemyndigheten, Box 649, 551 18 Jönköping.

Fortsatta kungörelser i konkursen kommer att annonseras i Smålandsposten.

Kläder import, försäljning i gross och detalj.    
 
Våra tjänster

Om Alla Konkurser

Hjälp

Kundtjänst