A.House AB

Finns ej i lagret

A.House AB (Restaurang Kings Hill) har försatts i konkurs. Bolaget har drivit pub-, sallads- och restaurangverksamhet från hyrda lokaler på Storgatan 37 i Falkenberg. Verksamheten har 7 – 8 anställda.

Tillgångarna utgörs av en restaurangrörelse, innefattande i huvudsak hyresavtal, varulager och inventarier.

Konkursboet infordrar anbud på Bolagets tillgångar. Eventuella frågor besvaras av konkursförvaltaren Johan Hermansson eller advokaten Martin Jonsborg på telefon 033-100050.

Skriftligt anbud skall vara konkursförvaltaren Johan Hermansson tillhanda senast den 4 juli 2016 under nedan angiven adress eller på nedan angiven e-mailadress.

Konkursförvaltare:
Johan Hermansson
Rosengrens Advokatbyrå i Borås AB
Skolgatan 21
503 33 Borås
Tel: 033-100050
E-post: johan.hermansson@rosenlaw.se

Alla Konkurser reserverar sig för eventuella ändringar, 
brister eller andra felaktigheter i annonser och bifogade underlag.
Kontakta alltid konkursförvaltaren eller annan företrädare för den egendom 
som bjuds ut till försäljning innan ev. anbud lämnas.

Bolaget skall bedriva restaurang och pubverksamhet och därmed förenlig verksamhet.   
Dokument:
attachment Anbudsunderlag
Våra tjänster

Om Alla Konkurser

Hjälp

Kundtjänst