Ahoo clothing AB, 556799-7498

Finns ej i lagret

Järnvägsgatan 6, Landskrona, har 2016-04-07 försatts i konkurs vid Lunds tingsrätt.

Edgångssammanträde hålls 2016-05-20 kl. 10.00, i tingshuset, Byggmästaregatan 2, Lund.

Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är adv Anders Persson, Box 123, 261 22 Landskrona, 0418-168 65.

Fortsatta kungörelser i konkursen kommer att annonseras i Sydsvenskan.

Import och butiksförsäljning av konfektionsvaror, skor, väskor och accesoarer.    
 
Våra tjänster

Om Alla Konkurser

Hjälp

Kundtjänst