AFO Entreprenader AB, 556727-5549

Finns ej i lagret

Kammakarg. 72, Stockholm, har 2016-04-28 försatts i konkurs vid Solna tingsrätt. 

Edgångssammanträde hålls 2016-06-13 i tingsrättens lokaler, Sundbybergsv 5, Solna, kl 14.00.

Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är adv. Lennart Olsson, Box 70389, 107 24 Stockholm. 

Kungörelser i konkursen kommer i fortsättningen att ske i ett begränsat antal tidningar.

Bolaget skall bedriva byggverksamhet såväl nybyggen som renoveringar samt underhåll av fastigheter, främst kommersiella fastigheter samt äga och förvalta värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.    

 
Våra tjänster

Om Alla Konkurser

Hjälp

Kundtjänst