AB Marstrandsarkipelagen, 556985-1917

Finns ej i lagret

Solbräckegatan 31, Kungälv, sattes 2016-04-20 i konkurs vid GÖTEBORGS TINGSRÄTT. 

Edgångssammanträde hålls 2016-05-31 i tingsrättens lokaler, Ullevigatan 15, Göteborg, kl. 13:50.

Borgenärerna kallas till sammanträde genom denna kungörelse. Förvaltare adv. Per Fridén, Kungsportsavenyen 1, 411 36 Gbg, 031-7783500. 

Fortsatta kungörelser i konkursen kommer att annonseras i ett begränsat antal tidningar.

Föremålet för bolagets verksamhet är att erbjuda konsulttjänster inom försäljning, förmedling och exploatering av tomtmark, lednings- och samordningstjänster inom samtliga förekommande byggprojekt, äga förvärva och utveckla varumärken, äga och förvalta fast egendom och därmed förenlig verksamhet.    
 
Våra tjänster

Om Alla Konkurser

Hjälp

Kundtjänst